Word lid van onze Facebook community onbeperktsucces
Neem deel aan onze Linkedin groep onbeperktsucces
Volg onbeperktsucces via Twitter
Opdrachtgevers

Hoog en middelbaar opgeleide gehandicapten kunnen juist door hun inzet het uitvalpercentage extra omlaag brengen. Ze zijn een inspiratiebron voor hun omgeving, collega’s en (potentiële) klanten. Onbeperkt Succes verzorgt trajecten op het vlak van talentontwikkeling. Vervult vacatures op basis van kwaliteit en ondersteunt bij het maximaal benutten van supportmogelijkheden zoals arbeidskostensubsidies en vergoeding aanpassing werkplek. U profileert zich als MVO-organisatie. Dit geeft de wereld kleur.

Functiescan - Gedrag en Drijfveren
Een functiescan is een uitstekend hulpmiddel om snel inzicht te verkrijgen in de beslissende factoren die een goede uitoefening van een functie mogelijk maken.

Met een functiescan inventariseren we voor u het gedrag dat uw organisatie in een bepaalde functie verwacht te zien, maar ook welke drijfveren in de functie vooral worden beloond. Daarnaast kan de functiescan een afspiegeling weergeven van de binnen een organisatie heersende cultuur (gezamenlijke drijfveren). Hierdoor ontstaat inzicht welke mensen zich op hun plaats zullen gaan voelen binnen deze cultuur.

De analyses voor gedrag (het HOE van gedrag) en drijfveren (het WAAROM van gedrag) vullen elkaar aan en geven samen een vollediger beeld dan elke analyse afzonderlijk.

Werk gerelateerde drijfveren zijn de motor van gedrag.  Door inzicht in het hoe en waarom van gedrag kan het beschikbaar potentieel van uw medewerkers optimaal worden benutten en ingezet. Met als resultaat win-win situatie voor mens en organisatie.

Afspraak maken? Gebruik het contactformulier. U ontvangt dan van ons een bevestiging. Velden met een * zijn verplicht.

Home | Ons werk | Talenten | Opdrachtgevers | Jan Paul Labots | Contactgegevens
© Onbeperkt succes 2010 - 2012 | KvK 50858149 | Webdesign: In2Business