Word lid van onze Facebook community onbeperktsucces
Neem deel aan onze Linkedin groep onbeperktsucces
Volg onbeperktsucces via Twitter

Press publicaties:

VCV - magazine

Ons werk

Onbeperkt Succes begeleidt en bemiddelt kandidaten met al hun talenten naar werk dat past. Dit is mensenwerk, dat vraagt maatwerk. Een training, een grondige selectie, een uitvoerige briefing. Wij zetten graag die extra stap om tot de juiste ‘juiste klik' te komen

Hierbij maken we gebruiken van TSI (TTI SUCCESS INSIGHTS BENELUX) -profielen analyses. Deze analyses vormen snelle en betrouwbare hulpmiddelen om gedrag, drijfveren en talenten van personen in beeld te brengen in de vorm van duidelijke teksten en grafieken. Ook voor een functie kunnen de door een organisatie gestelde wensen in beeld worden gebracht. Zo kan er op eenzelfde basis een directe vergelijking worden gemaakt tussen functie eisen enerzijds en persoonlijke kwaliteiten van een (potentieel) personeelslid anderzijds.

TSI profielen zijn gebaseerd op het gedachtegoed van verschillende (gedrags-) wetenschappers uit Zwitserland, Duitsland en de Verenigde Staten. De instrumenten worden voortdurend geactualiseerd, zodat u er op kunt vertrouwen dat de analyses zo specifiek mogelijk weergeven wat er aan persoonlijke kwaliteiten bij medewerkers beschikbaar is.

Onbeperkt Succes heeft zich gespecialiseerd in functies op het gebied van financiën, control, accountancy, fiscaal-juridische zaken, business intelligence, marketing en communicatie. Kortom op sleutelposities. Vertrouwelijkheid en continuïteit zijn daarom essentieel. Daarom gaat Onbeperkt Succes grondig en secuur te werk bij werving en selectie van de juiste kandidaat. Het blijft mensenwerk en daar kun je niet professioneel genoeg in zijn.

Een overzicht van de verschillende instrumenten:

Voor een functie:

  • Functiescan (gedrag en drijfveren),
  • TriMetrix Functieprofiel (gedrag, drijfveren en talenten).

NB: het TriMetrix Functieprofiel wordt alleen ingezet in samenwerking met een ervaren collega MDI-consultant

Voor een personeelslid:

  • Gedragsanalyse,
  • Persoonlijke kwaliteitenscan (gedrag en drijfveren), 
  • TriMetrix Persoonlijke Talenten (gedrag, drijfveren en talenten).

TSI profielen kunnen in breed scala van situaties worden ingezet. Namelijk in elke situatie waarin, gedrag, drijfveren en talenten een belangrijke rol spelen.

Hoe meer en specifieker iemand op zijn drijfveren wordt aangesproken, hoe meer en makkelijker iemand energie steekt in het werk dat hij/zij doet.

Neem contact op met onze eigen TSI-consultant voor een afspraak over de mogelijkheden van een persoonlijke scan.

Home | Ons werk | Talenten | Opdrachtgevers | Jan Paul Labots | Contactgegevens
© Onbeperkt succes 2010 - 2014| KvK 50858149 | Webdesign: In2Business